Molen aan het water

Kies bij deze opdracht eerst welk seizoen het is. Je kunt in de klas ook de verschillende seizoenen verdelen. Teken vanaf ongeveer 2/3 van je blaadje je molen en de omgeving. Bedenk goed hoe het landschap en de lucht eruit ziet bij jouw seizoen.
Plak daarna een stuk blauw papier op je cirkel. In het water is er iets gaande afhankelijk van het seizoen; broedende eenden, schaatsen, zwemmen, vissen en wie weet wat nog meer!

Met dank aan juf Ineke !