Donald Duck surprise

Is deze Donald Duck suprisee niet geweldig?

Eerst is het hoofd gemaakt van papier maché. Toen deze droog was, is het hoofd met de onderkant vastgezet op een doos.
De doos wordt zijn matrozenpak. Op  het hoofd natuurlijk nog het matrozenmutsje.
Tenslotte is van twee zonnekleps de snavel gemaakt.